Русиньскый словничок (тестовый режім)akceptovanie  -  приїманя
akceptovaný  -  акцептованый
akceptovať  -  акцептовати
akceptovať  -  приїмати (акцептовати)
akceptujúci  -  акцептуючій
akceptujúci  -  приїмаючій (акцептуючій)
akcesorický  -  акцесорічный
akcia  -  акція
akcia  -  дїя
akcia  -  дїяня
akcia (udalosť)  -  подїя
akcionár  -  акціонарь
akčný  -  акчный
aké  -  яке
akéhosi  -  котрогось
akéhosi  -  якогось
aker  -  акер
akiste  -  бізовнї
akiste  -  може быти
akiste  -  наісто
akiste  -  очівісно
akiste  -  певно
aklimatizácia  -  акліматізація
aklimatizovať  -  акліматізовати
akné  -  акне
ako  -  ги
ako  -  як
ako celok  -  як цїлок
ako kedy  -  якколи
ako na zavolanie  -  як на закликаня
ako najviac  -  якнайвеце
ako obrázok  -  як образчік
ako sa voláš?  -  як ся пишеш?
ako sa voláš?  -  як тя зовуть?
ako sa voláš?  -  як тя кличуть?
akoby  -  як бы
akoby  -  якбы
akomodácia  -  акомодація
akomodovať  -  акомодовати
akonáhle  -  такой як


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.