Русиньскый словничок (тестовый режім)predpoklad  -  предпоклад
predpoklad  -  преміса
predpoklad (podmienka)  -  предпоклад
predpokladaný  -  предпокладаный
predpokladať  -  предпокладати
predposledný  -  передостатнїй
predposledný  -  передпослїднїй
predpoveď  -  проґноза
predpovedaný  -  передвидженый
predpovedať  -  предповідати
predpremiéra  -  передпремєра
predpubertálny  -  передпуберталный
predrahý  -  предорогый
predrať  -  продерти
predratý  -  продертый
predražený  -  передороженый
predražiť  -  передорожыти
predražovať  -  передорожовати
predrečník  -  передречник
predreformný  -  передреформный
predrevolučný  -  передреволучный
predriapať  -  продряпати
predriecť  -  передречі
predriekať  -  передрїкати
predriekať  -  предрїкати
predriemať  -  передримати
predriemať  -  продримати
predrieť  -  передерти
predrobiť (odrobinky)  -  перекыршыти
predrobovať (odrobinky)  -  перекыршовати
predržiavať  -  перетримовати
predsa  -  ведь
predsa  -  предці
predsa  -  преці
predsa  -  прецік
predsa  -  прецінь
predsavzatie  -  предсявзятя
predsavziať si  -  здумати собі
predsavziať si  -  мати намірене
predseda  -  председа


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.