Русиньскый словничок (тестовый режім)imperfekt  -  імперфект
imperiál  -  імперіал
imperialista  -  імперіаліста
imperializmus  -  імперіалізм
imperiálny  -  імперіалный
impérium  -  імперія
impersonálny  -  імперсоналный
impertinencia  -  імпертіненція
impertinentný  -  імпертінентный
implantácia  -  імплантація
implantačný  -  імплантачный
implementácia  -  заведжіня (імплементація)
implementácia  -  імплементація
implementovať  -  завести (імплементовати)
implementovať  -  імплементовати
implicitný  -  імпліцітный
implikácia  -  імплікація
implikovaný  -  імплікованый
implikovať  -  імпліковати
imponovať  -  імпоновати
import  -  довоз (імпорт)
import  -  імпорт
importér  -  імпортер
importovať  -  довезти (імпортовати)
importovať  -  довожати (імпортовати)
importovať  -  імпортовати
impotencia  -  імпототенція
impotent  -  імпотент
impotentný  -  імпотентный
impozantný  -  імпозантный
impregnácia  -  імпреґнація
impregnačný  -  імпреґначный
impregnovať  -  імпреґновати
impresário  -  імпресаріо
impresia  -  імпресія
impresionista  -  імпресіоніста
impresionizmus  -  імпресіонізм
impresívny  -  імпресівный
imprimovať  -  імпрімовати
improvizácia  -  імпровізація


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.