Русиньскый словничок (тестовый режім)identita  -  ідентіта
ideografický  -  ідеоґрафічный
ideólog  -  ідеолоґ
ideológia  -  ідеолоґія
ideologický  -  ідеолоґічный
ideologizovať  -  ідеолоґізовати
ideový  -  ідеовый
idióma  -  ідіома
idiomatizmus  -  ідіоматізм
idiot  -  ідіот
idiotizmus  -  ідіотізм
idol  -  ідол
idúci  -  ідучій
idyla  -  іділа
idylizovať  -  іділізовати
igelit  -  іґеліт
iglu  -  іґлу
ignorácia  -  іґнорація
ignorant  -  іґнорант
ignorantský  -  іґнорантьскый
ignorovanie  -  іґнорованя
ignorovaný  -  іґнорованый
ignorovať  -  іґноровати
ignorovať  -  не вшимати собі
Igor  -  Іґор
ihla  -  ігла
ihlica  -  ігліця
ihlica  -  шпилька
ihličie  -  шпилькы
ihličnan  -  шпилькове дерево
ihličnan  -  шпильковый стром
ihličnatý  -  шпильковый
ihličnatý les  -  шпильковый лїс
ihličnatý strom  -  шпильковый стром
ihneď  -  дораз
ihneď  -  очімінь
ihneď  -  раптом
ihneď  -  такой
ihrať sa  -  бавити ся
ihrať sa  -  грати ся


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.