Русиньскый словничок (тестовый режім)zrozumieteľne  -  нарозлук
zrozumieť  -  зрозуміти
zrozumelý  -  зрозумілый
zrovnávať  -  зрівноправнити
zrovnať  -  зрівнати
zrosiť  -  зросити
zrosený  -  зросеный
zröntgenovať  -  зрентґеновати
zroniť  -  зронити
zronený  -  зроненый
zrolovať  -  зроловати
zrodiť  -  зродити
zrodený  -  зродженый
zrodenie  -  зроджіня
zrod  -  зрод
zrobiť  -  зробити
zrobený  -  зробеный
zrobený  -  зробленый
zrno  -  зерно
zrnko  -  зеренце
zrnká  -  зернятка
zrkadlo  -  гладилніця
zrkadlo  -  глядило
zrkadlo  -  глядилце
zrkadlo  -  джвередло
zrkadlo  -  дзеркало
zrkadlo  -  зеркало
zrkadliť  -  зеркалити
zrkadlenie  -  зеркаліня
zrieť (badať)  -  бачіти
zrieť  -  зрїти
zrieknutie sa  -  зречіня ся
zrieknutie sa  -  зрїкнутя ся
zrieknuť sa  -  зречі ся
zriekla  -  зрекла
zriekať sa  -  зрїкати ся
zriekanie sa  -  абстіненція
zriekanie sa  -  зрїканя ся
žriedlo  -  жрідло
zriedkavý  -  зрїдкавый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.