Русиньскый словничок (тестовый режім)zrezať  -  зрїзати
zrevolucionizovať  -  зреволуціонізовати
zrevidovať  -  зревідовати
zreteľný  -  очівісный
zreteľný  -  ясный
zreteľne  -  ясно
zreteľ  -  аспект
zreteľ  -  погляд
zreštaurovať  -  зрештавровати
zreprodukovať  -  зрепродуковати
zreparovať  -  зрепаровати
zreorganizovať  -  зреорґанізовати
zrenovovať  -  зренововати
zrenica oka  -  зрїнко
zrenica  -  зреніця
zrelý  -  зрїлый
zrelosť  -  зрїлость
zrekonštruovať  -  зреконштруовати
zrekapitulovať  -  зрекапітуловати
zrejúci  -  зрїючій
zrejmý  -  очівісный
zrejmý  -  явный
zrejme  -  бачу
zrejme  -  якбач
zregenerovať  -  зреґенеровати
zredukovať  -  зредуковати
zrednúť  -  зрїднути
zredigovať  -  зредіґовати
žrebovať  -  жребовати
žrebovať  -  лосовати
žrebovanie  -  жеребя
žrebovanie  -  лосованя
žrebnosť  -  жеребность
žrebiť  -  жеребити
žrebec  -  гачур
žrebec  -  жеребець
žrebčinec  -  жеребчінець
žreb  -  жеребя
žreb  -  жреб
žreb  -  лос


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.