Русиньскый словничок (тестовый режім)zrážky (meteorologické)  -  опады
zrážka  -  зражка
zrážka  -  карамбол
zrážka  -  конфлікт
zrážka  -  рабат
zrážka  -  удар
zraziť  -  зразити
zrazený  -  зразеный
zrazenina  -  згусток
zrazenina  -  зразенина
zrazenina  -  тромб
zrážať  -  зражати
zráz (prudký svah)  -  жбыр
zraz  -  зраз
žravý  -  жравый
žravý  -  пожераючій
zrátavanie  -  зраховованя
zrátanie  -  зрахованя
žrať  -  жерти
žrať  -  жрати
zrastať sa  -  зрастати ся
zrastať  -  зростати
zrast  -  зраст
zrásť  -  зроснути
zrásť  -  зрости
zraportovať  -  зрапортовати
zraňovať  -  зранёвати
zraniť  -  зранити
žranie  -  жертя
žranie  -  жраня
zranený  -  зраненый
zranenie  -  зранїня
zranenie  -  ранїня
zrána  -  зрана
zrána  -  нарано
žralok  -  жралок
zrak  -  зрак
zrajtovať  -  зрайтовати
zradzovať  -  зраджовати
zrádzať  -  зраджати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.