Русиньскый словничок (тестовый режім)vybieliť  -  выбілити
vybiehať  -  выбігати
vybiedený  -  выбідованый
výberový  -  вынятковый
vyberavý  -  выбагливый
vyberavý  -  выберавый
vyberať hotovosť  -  інкасовати
vyberať (z viacerých možností)  -  волити
vyberať  -  волити
vyberať  -  выберати
vyberať  -  вынимати
vyberaný  -  выбераный
vyberanie  -  выбераня
vyberač daní alebo poplatkov  -  інкасант
vyberač daní  -  фінанц
výber  -  вольба
výber  -  выбер
vybehnúť  -  выбігнути
výbeh  -  выбіг
vybedáčiť  -  выбідовати
vybavovať  -  выбавлёвати
vybavovanie  -  выбавлёваня
vybavovačky  -  скрута
vybaviť  -  выбавити
vybavený  -  выбавеный
vybavenie  -  выбава
vybavenie  -  выбавлїня
výbava  -  выбава
vybaľovať  -  выбалёвати
vybaliť  -  выбалити
vybaliť  -  выпаковати
vybaliť  -  роспаковати
vybalený  -  роспакованый
vybalenie  -  роспакованя
vybájený  -  выбаєный
vybagrovať  -  выбаґровати
vybafnúť  -  выбрехнути
vybadať  -  выбагнути
vybadať  -  выбачіти
vybabrať  -  выбабрати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.