Русиньскый словничок (тестовый режім)vsypaný  -  всыпаный
vsúvať  -  вдївати
vsúvať  -  всувати
vsunúť  -  вдїти
vsunúť  -  всунути
vstupovať  -  вступовати
vstupný  -  вступный
vstupné  -  вступне
vstúpiť do kláštora  -  піти до монастыря
vstúpiť  -  вступити
vstup  -  вступ
vstup  -  вход
vstrebávanie  -  абсорбція
vstrebať  -  абсорбовати
vstrebať  -  всосати
vstrebaný  -  абсорбованый
vstrebaný  -  всосаный
vštiepiť  -  вщіпити
vštepiť  -  вскіпити
vstávať  -  вставати
vstávať  -  ставати
vstať  -  встати
vskutku  -  досправды
všívať  -  вшывати
všitý  -  вшытый
všiť  -  вшыти
všimnúť si  -  збачіти
všimnúť  -  обернути вниманя
všímavý  -  внимавый
vsiaknuť  -  всякнути
vsiakať  -  всякати
vševedúcnosť  -  вшыткознаня
vševedúci  -  вшыткознаючій
vševedúci  -  ушыткознаючій
vševediaci  -  вшыткознаючій
vševediaci  -  ушыткознаючій
všetok  -  вшыток
všetky  -  вшыткы
všetko  -  вшытко
všetko  -  ушытко


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.