Русиньскый словничок (тестовый режім)všehochuť  -  мікс (умелецькы)
všedný  -  баналный
všedný  -  рядовый
všednosť  -  каждоденность (монотонность)
všednosť  -  монотонность
vše  -  все
všakže  -  гейже
však  -  ведь
však  -  шак
vsadiť  -  всадити
všadeprítomnosť  -  всядыперебываня
vsadený  -  всадженый
vsadenie  -  всаджіня
všade  -  всягды
vrytý  -  врытый
vryp  -  зарїз
vrúcny  -  загорїлый
vrúcny  -  запаленый
vrúcny  -  сердечный
vrúcnosť  -  завзятость
vrúcnosť  -  загорїлость
vrúcnosť  -  тепло
vrúcne  -  загорїло
vrúbok  -  зарїз
vrúbkovaný  -  зубчатый
vrúbkovanie  -  зубкованя
vrúbkovanie  -  зубкы
vrub  -  зарїз
vrub  -  зубок
vrtuľník  -  гелікоптера
vrtochy  -  фанта
vrtoch  -  фанта
vrtký  -  бодрый
vŕtky  -  верткый
vrtký  -  шыковный
vrtkavý  -  змінный
vrtkavý  -  несталый
vrtieť  -  вертїти
vŕtať  -  вертїти
vŕtam  -  верчу


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.