Русиньскый словничок (тестовый режім)vracať (zo žalúdka)  -  блювати
vracať  -  блювати
vracať  -  вертати
vracanina  -  блюванина
vracajú  -  вертають
vrabec  -  воробель
vrabčí  -  вороблячій
vrabčací  -  вороблячій
vpustený  -  впущеный
vpúšťať  -  впущати
vpredu  -  впередї
vpredu  -  перед
vpred  -  допереду
vpravo  -  вправо
vplyvom  -  впливом
vplyvný  -  впливный
vplývať  -  впливати
vplývať  -  мати вплыв
vplývať  -  мати ефект
vplývať  -  пособити
vplyv  -  вплив
vplyv  -  дїаня
vpliesť  -  вплести
vpletený  -  вплетеный
vpitý  -  впитый
vpisovať  -  вписовати
vpísať  -  вписати
vpísaný  -  вписаный
vpečený  -  впеченый
vpádom  -  впадом
vpád  -  вникнутя
vozovňa  -  возовня
vozoch  -  возах
voziť  -  возити
vozisko  -  возиско
vozík  -  возик
vozidlo  -  автомобіл
voziar  -  фурман
vozený  -  возеный
voza  -  воза


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.