Русиньскый словничок (тестовый режім)v celku  -  в цїлку
v biede  -  в бідї
v armáde  -  при войску
v  -  в
v  -  у
uzurpovať  -  узурповати
uzurpcia  -  узурпація
uzurpátorstvo  -  узурпаторство
uzurpátorka  -  узурпаторка
uzurpátor  -  узурпатор
uzrozumieť  -  узрозуміти
uzrieť  -  взрїти
uzrieť  -  збачіти
uzrieť  -  узрїти
užrať  -  ужерти
užovka  -  ужовка
uzol (v tvare uzla, hrče)  -  бозуля
uzol (v tvare uzla, hrče)  -  буля
uzol  -  ґуз
uzol  -  узел
uznesenie  -  узнесїня
uznávať  -  признавати
uznávať  -  узнавати
uznávaný  -  признаваный
uznávaný  -  узнаваный
uznať  -  признати
uznať  -  узнати
uznaný  -  признаный
uznaný  -  узнаный
uznanlivý  -  узнанливый
uznanlivý  -  узнатый
uznanie  -  признаня
uznanie  -  узнаня
uzmieriť  -  змірити
uzmieriť  -  упокоїти
uzlovitý  -  ґузоватый
uzlovitý  -  узловитый
uzlina  -  узлина
uzlík  -  ґузик
uzlíčkový  -  узличковый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.