Русиньскый словничок (тестовый режім)uznanlivý  -  узнатый
uznanie  -  признаня
uznanie  -  узнаня
uzmieriť  -  змірити
uzmieriť  -  упокоїти
uzlovitý  -  ґузоватый
uzlovitý  -  узловитый
uzlina  -  узлина
uzlík  -  ґузик
uzlíčkový  -  узличковый
úžľabina  -  дебря
úzky  -  узкый
úzkostný  -  боязливый
úzkostlivý  -  боязливый
úzkostlivosť  -  боязливость
úzkostlivo  -  стисло
úzkosť  -  страх
úzkoprsosť  -  обмедженость
úzko  -  узко
úzke vedierko  -  дінерка
úzka doštička  -  лайсня
uživiť  -  ужывити
uživenie  -  ужывлїня
užívateľský  -  ужывательскый
užívateľ  -  ужыватель
užívať  -  брати
užívať  -  вжывати
užívať  -  ужывати
užívať  -  хосновати
užívaný  -  вжываный
užívaný  -  ужываный
užívanosť  -  ужываность
užívanie  -  ужываня
užívajúci  -  хоснуючій
úžitok (zisk)  -  зыск
úžitok  -  ужыток
úžitok  -  хосен
užitočný  -  ужытый
užitočný  -  хосенный
užitočný  -  хосновный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.