Русиньскый словничок (тестовый режім)systematika  -  сістематіка
systematický  -  сістематічный
systém  -  сістема
syrový  -  сыровый
syr  -  сыр
sypotieť  -  сипотїти
sypot  -  сипот
sypký  -  сыпкый
sypieť  -  сипіти
sypieť  -  сыпіти
sypenie  -  сыпіня
sypať  -  сыпати
sypanina  -  сыпанина
sypanec  -  сыпанець
syntéza  -  злучованя (сінтеза)
syntéza  -  сінтеза
syntetizovať  -  сінтетізовати
syntetika  -  сінтетіка
syntetický  -  сінтетічный
syntaxis  -  сінтаксіс
syntax  -  сінтаксіс
syntaktická  -  сінтаксічный
synovský  -  сынівскый
synovec  -  сыновець
synonymum  -  сінонім
synonymnosť  -  сінонімность
synonymika  -  сіноніміка
synonymia  -  сінонімія
synológia  -  сінолоґія
synoda  -  сінода
synkopický  -  сінкопічный
synkopa  -  сінкопа
syngenéza  -  сінґенеза
synergizmus  -  сінерґізм
synergický  -  сінерґічный
synergia  -  сінерґія
syndróm  -  сіндром
syndikát  -  сіндікат
synchrónny  -  сінхронный
synchronizovať  -  сінхронізовати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.