Русиньскый словничок (тестовый режім)stolička  -  столець
stolica  -  екскремент
stolec bez operadla  -  штокерлик
stolček  -  стілець
stolársky  -  гоблярьскый
stoláreň  -  столярня
stolárčiť  -  столярити
stolárčiť  -  столярьчіти
stolár  -  гоблярь
stolár  -  столярь
stôl  -  стiл
stôl  -  стіл
stokrát  -  стораз
stokilový  -  стокіловый
stoka  -  стока
stojatý  -  стоячій
stojaté vody  -  стоячі воды
stojan  -  стоян
stojaci  -  стоячій
stohovanie  -  стогованя
stoh  -  оборог
stoh  -  стог
stogramový  -  стоґрамовый
stodvadsiatý  -  стодвадцятый
stodola  -  боїско
stodola  -  пелевня
stodňový  -  стоднёвый
stodesaťmilimetrový  -  стодесятьміліметровый
stočený  -  скрученый
stocentimetrový  -  стоцентіметровый
sto  -  сто
stmievať sa  -  змерькати ся
stmievať sa  -  тміти ся
stmievať  -  стмивати
stmievanie  -  стмиваня
stmievanie  -  тміня
stmeliť (zjednotiť)  -  уєдинити
stmeliť  -  зґітовати
stmavovať  -  стмавлёвати
stmaviť  -  стмавити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.