Русиньскый словничок (тестовый режім)skonzumovať  -  сконзумовати
skontrolovať  -  сконтролёвати
skonštruovať  -  сконштруовати
skonštatovať  -  сконштатовати
skonsolidovať  -  сконсолідовати
skonkrétniť  -  сконкретнити
skonkretizovať  -  сконкретізовати
skonfiškovať  -  сконфішковати
skonfiškovaný  -  занятый
skondenzovať  -  скондензовати
skončiť s problémami  -  докапарити
skončiť s biedou  -  докапарити
skončiť  -  скінчіти
skoncipovať  -  сконціповати
skoncipovanie  -  сконціпованя
skončí (zomrie, zničí sa)  -  буде конець (дакому, дачому)
skončený  -  завершеный
skončený  -  капут
skoncentrovať  -  сконцентровати
skoncentrovanie  -  зосереджіня
skončenie  -  скінчіня
skonávať  -  конати
skonať  -  сконати
skon  -  скон
skompromitovať  -  скомпромітовати
skompromitovaný  -  скопромітованый
skomponovať  -  скомпоновати
skomponovaný  -  скомпонованый
skomplikovať  -  скомпліковати
skomplikovaný  -  скомплікованый
skompletizovať  -  скомплетізовати
skompletizovaný  -  скомплетізованый
skomoľovať  -  скомолёвати
skomoliť  -  выкривити (спотворити)
skomoliť  -  перекрутити
skomoliť  -  скомолити
skomoliť  -  спотворити
skomolený  -  выкривленый (спотвореный)
skomolený  -  перекрученый
skomolený  -  спотвореный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.