Русиньскый словничок (тестовый режім)predvariť  -  передварити
predvádzavý  -  кекешный
predvádzať sa  -  кекешыти ся
predvádzať sa  -  шпаціровати ся
predúvať  -  передувати
predúvať  -  продувати
preduť  -  передути
preduť  -  продути
predurčiť  -  предназначіти
predtým  -  оперед
predtým  -  передтым
predtucha  -  передчутя
predtucha  -  тушіня
predtriedný  -  передкласовый
predsviatočný  -  передсвяточный
predsúvať  -  передсувати
predsunúť  -  передсунути
predsudok  -  передсудок
predsudok  -  упереджіня
predstupovať  -  передступляти
predstúpiť  -  передступити
predstieraný  -  граный (сімулованый)
predstieraný  -  сімулованый
predstavovať si  -  представляти собі
predstavovať  -  представлёвати
predstavivosť  -  фантазія
predstaviteľka  -  представителька
predstaviteľ  -  представитель
predstaviť  -  представити
predstavený  -  представеный
predstavený  -  представленый
predstavenie  -  представлїня
predstava  -  понятя
predstava  -  представа
predspievať  -  предспівати
predspevovať  -  передспівовати
predspevák  -  передспівак
predspev  -  передспів
predsocialistický  -  передсоціалістічный
predsmrtný  -  передсмертный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.