Русиньскый словничок (тестовый режім)predseda  -  предсїдатель
predsavziať si  -  здумати собі
predsavziať si  -  мати намірене
predsavzatie  -  предсявзятя
predsa  -  ведь
predsa  -  предці
predsa  -  преці
predsa  -  прецік
predsa  -  прецінь
predržiavať  -  перетримовати
predrobovať (odrobinky)  -  перекыршовати
predrobiť (odrobinky)  -  перекыршыти
predrieť  -  передерти
predriemať  -  передримати
predriemať  -  продримати
predriekať  -  передрїкати
predriekať  -  предрїкати
predriecť  -  передречі
predriapať  -  продряпати
predrevolučný  -  передреволучный
predreformný  -  передреформный
predrečník  -  передречник
predražovať  -  передорожовати
predražiť  -  передорожыти
predražený  -  передороженый
predratý  -  продертый
predrať  -  продерти
predrahý  -  предорогый
predpubertálny  -  передпуберталный
predpremiéra  -  передпремєра
predpovedať  -  предповідати
predpovedaný  -  передвидженый
predpoveď  -  проґноза
predposledný  -  передостатнїй
predposledný  -  передпослїднїй
predpokladať  -  предпокладати
predpokladaný  -  предпокладаный
predpoklad (podmienka)  -  предпоклад
predpoklad  -  предпоклад
predpoklad  -  преміса


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.