Русиньскый словничок (тестовый режім)predobrý  -  предобрый
predobraz  -  передобраз
predobedie  -  передобідя
preďobať  -  переклювати
predný  -  переднїй
prednožovať  -  передножовати
prednožiť  -  передножыти
prednostne  -  предностно
prednosta  -  предноста
prednosť  -  предность
prednopodnebný  -  переднёпіднебный
prednojazyčný  -  переднёязычный
prednímaný  -  антіціпачный
prednímanie  -  антіціпація
predniesť  -  передати
predniesť  -  преднести
predniesť  -  проявити
prednesový  -  декламачный
prednes  -  декламація
prednejší  -  переднїшый
predňatý  -  антіціпачный
predňatie  -  антіціпація
prednastavený  -  допереду наставленый
prednastavený  -  допереду наштелёваный
prednastavený  -  імпліцітный
prednastavený  -  початковый
prednastavený  -  преднаставленый
prednáška  -  передача
prednáška  -  преднашка
prednášateľ  -  преднашатель
prednášať  -  передавати
prednášať  -  преднашати
predminulý  -  передминулый
predmet v tvare dosky  -  табла
predmet  -  предмет
predmet  -  річ
predmestie  -  передмістя
predmanželský  -  передманжельскый
predlžovať  -  передовжовати
predlžovať  -  продовжовати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.