Русиньскый словничок (тестовый режім)predislokovať  -  передіслоковати
predislokácia  -  передіслокація
prediskutovávať  -  передіскутовлёвати
prediskutovať  -  передіскутовати
prediskutovať  -  продіскутовати
predinkubačný  -  передінкубачный
predinfarktový  -  передінфарктовый
predimenzovať  -  передімензовати
predikcia  -  предікція
predikatívny  -  предікатівный
predikát  -  предікат
predikačný  -  предікачный
predikácia  -  предікація
predierkovať  -  передїрковати
predierať  -  передерати
predierať  -  продерати
predídený  -  опередженый
predhovor  -  спередслово
predhistória  -  передісторія
predfeudálny  -  передфеодалный
prederavovať  -  продїравлёвати
prederaviť  -  передїравити
prederaviť  -  продїравити
prederavený  -  продїравеный
prederavený  -  продїравленый
predemonštrovať  -  продемонштровати
predeľovať  -  передїлёвати
predeľovať  -  продїлёвати
predeliť  -  передїлити
predeliť  -  продїлити
predel  -  продїл
predebniť (v stavbárstve)  -  перешаловати
predebatovať  -  передебатовати
predebatovať  -  продебатовати
predčitávať  -  передчітовати
predčítať  -  передчітати
predchodiť  -  передходити
predchodca  -  передходця
predchádzať  -  опереджовати
predchádzať  -  передходити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.