Русиньскый словничок (тестовый режім)poučovať  -  поучовати
poučka  -  теорема
poučiť  -  повчіти
poučiť  -  поучіти
poučený  -  поученый
poučenie  -  поучіня
potýždenný  -  потыжденный
potýkať sa  -  вести бой
potýkať  -  потыкати
potýčiť  -  потычіти
potvrdzujúci  -  поверджуючій
potvrdzovať  -  потверджовати
potvrdiť  -  потвердити
potvrdieť  -  потвердїти
potvrdený  -  потвердженый
potvrdenka  -  потверджіня
potvrdenie  -  потверджіня
potvorský  -  потворьскый
potvoriť  -  ошкараджати
potvoriť  -  потворити
potvora  -  потвора
potúžiť  -  потужыти
potúžený  -  потуженый
poturčovať  -  потурчовати
poturčiť  -  потурчіти
poturčenec  -  потурченець
potupovať  -  потуплёвати
potupný  -  потупный
potupiť  -  потупити
potupa  -  потупа
potulovať sa  -  блукати ся
potulka  -  блуканя
potuchnúť  -  потухнути
potuchlý  -  потухлый
potrvať  -  потырвати
potrúbiť  -  потрубіти
potrpnúť  -  потерьпнути
potrpieť  -  потерьпіти
potrojný  -  потройный
potrochu  -  покус


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.