Русиньскый словничок (тестовый режім)potôčik  -  потічок
potôčik  -  ярок
potme  -  потемкы
potme  -  потмі
potlstieť  -  потовстїти
potlieť  -  потлїти
potlesk  -  аплавз
potlesk  -  ляпканя
potĺcť  -  потовчі
potľapkávať  -  поляпковати
potľapkať  -  поляпкати
potlačovaný  -  утискованый
potlačiť (v tlačiarni)  -  подруковати
potlačiť (niečo dopredu)  -  попхати
potlačiť  -  потиснути
potkýnať  -  підшпотовати
potkýnať  -  пошпотовати
potkýnať  -  шпотати
potknúť sa  -  зашпотати ся
potknúť sa  -  пошпотити ся
potknúť  -  підшпотати
potknúť  -  пошпотати
potkať  -  поткати
potkaní  -  патканїй
potkan  -  паткань
potiť  -  потити
potisnúť  -  потиснути
potískavať  -  потисковати
potískať  -  потискати
potíšiť  -  потихшати
potierať  -  потерати
potiecť  -  потечі
potichúčky  -  потихіцькы
potichúčky  -  потихонькы
potichu  -  потихы
potiaľ  -  доты
potiaľ  -  поты
potiahnuť  -  потягнути
potesný  -  потїсный
potesniť  -  потїснити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.