Русиньскый словничок (тестовый режім)potiť  -  потити
potisnúť  -  потиснути
potískavať  -  потисковати
potískať  -  потискати
potíšiť  -  потихшати
potierať  -  потерати
potiecť  -  потечі
potichúčky  -  потихіцькы
potichúčky  -  потихонькы
potichu  -  потихы
potiaľ  -  доты
potiaľ  -  поты
potiahnuť  -  потягнути
potesný  -  потїсный
potesniť  -  потїснити
potesnieť  -  потїснїти
potešiť sa  -  зрадовати ся
potešiť  -  потїшыти
potešený  -  зрадованый
potešenie  -  потїшіня
potesať  -  потесати
potesaný  -  потесаный
poteraz  -  понынї
poteplieť  -  потеплїти
potentát  -  потентат
potenčný  -  потенчный
potenciálny  -  потенціалный
potenciál  -  потенціал
potencia  -  потенція
potemniť  -  потемнити
potemnieť  -  заневиднїти ся
potemnieť  -  потемнїти
potemnený  -  потемненый
potelefonovať  -  потелефоновати
potecha  -  потїха
potápať sa  -  нуряти ся
potápať  -  нуряти
potápať  -  потоплёвати
potancovať  -  потанцёвати
potajomky  -  потаёмкы


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.