Русиньскый словничок (тестовый режім)pošumieť  -  пошуміти
posudzovať  -  брати на розум
posudzovať  -  посуджовати
posudok  -  посуджіня
posudok  -  посудок
posudkový  -  посудковый
posudkár  -  посудкарь
posúdiť  -  посудити
posúdený  -  посудженый
posúdenie  -  експертіза
posúdenie  -  посуджіня
posúch  -  посух
poštvrtiť  -  почетвертити
poštvrtený  -  почетверченый
poštvať  -  поштвати
postvárať  -  постворяти
postušiteľ  -  пустошытель
postupovať  -  поступати
postupovať  -  поступовати
postupom  -  поступом
postupný  -  поступный
postupnosť  -  порядок
postupnosť  -  поступность
postupnosť  -  слїдованя
postupne  -  поступнї
postúpiť  -  поступити
postúpený  -  поступленый
postup  -  поступ
postulát  -  постулат
poštuchávať  -  поштуховати
poštuchať  -  поштухати
postskriptum  -  постскріптум
postrúhať  -  постругати
postrúhať  -  потерти
postrojiť  -  построїти
postrojený  -  построєный
poštrngávať  -  почерьковати
poštrngať  -  почерькати
postrkovať  -  попыхати
postrkovaný  -  попыханый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.