Русиньскый словничок (тестовый режім)pohan  -  бусурман
pohan  -  поган
pohádzať  -  зметати
pohádzať  -  пометати
pohádzať  -  пошмаряти
pohádať sa  -  повадити ся
pohádať sa  -  погадати ся
pohádať sa  -  погаркати ся
pohádať sa  -  поспрїчкати ся
pohádať  -  погадати
pogumovať  -  поґумовати
pogronianiť  -  поґробіанити
pogrom  -  поґром
pogrobianieť  -  поґробіанїти
pogratulovať  -  поґратуловати
pogazdovať  -  поґаздовати
pofušovať  -  пофушовати
pofurmaniť  -  пофурманити
pofúrikovať  -  пофуриковати
pofukujúci  -  подуваючій
pofukovať  -  подувати
pofúkať  -  подути
pofučať  -  пофучати
pofrustrovať  -  пофрустровати
pofrajeriť  -  пофраїрити
pofrajerčiť  -  пофраїрчіти
pofotografovať  -  пофотоґрафовати
pofotiť  -  пофотити
poformovať  -  поформовати
pofliaskávať  -  пофлясковати
pofliaskať  -  пофляскати
pofľakovať  -  пофляковати
pofilozofovať  -  пофілозофовати
pofígľovať  -  пофіґлёвати
pofetovať  -  пофетовати
pofestivalovať  -  пофестіваловати
pofešákovať  -  пофешаковати
pofešáčiť  -  пофешачіти
pofaxovať  -  пофаксовати
pofasovať  -  пофасовати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.