Русиньскый словничок (тестовый режім)odvíjať  -  одвивати
odvíjaný  -  одвиваный
odviezť  -  одвезти
odviesť  -  одвести
odviazať (niečo)  -  одвадити
odviazať  -  одвязати
odviazaný  -  одвадженый
odvezený  -  одвезеный
odvetvie  -  бранджа
odvetiť  -  одповісти
odveta  -  одплата
odveta  -  одповідь (одплата)
odveslovať  -  одвесловати
odveký  -  одвікый
odveký  -  одвічный
odvedený  -  одведженый
odvedenie  -  одведжіня
odvedenec  -  бранець
odvečerať  -  одвечеряти
odvďačovať sa  -  одвдячовати ся
odvďačovať sa  -  реваншовати ся
odvďačiť sa  -  зреваншовати ся
odvďačiť sa  -  одвдячіти ся
odvďačiť sa  -  одслужыти ся
odvďačiť  -  одвдячіти
odvčera  -  одвчера
odvažovať  -  одважовати
odväzovať  -  одвязовати
odvážny  -  ґуражный
odvážny  -  небоязливый
odvážny  -  одважный
odvážny  -  смілый
odvážnejšie  -  смілше
odvážnejší  -  смілїшый
odvážne  -  одважно
odvážiť  -  одважыти
odvážený  -  одваженый
odvážať  -  одвозити
odvarovať  -  одварёвати
odvariť  -  одварити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.