Русиньскый словничок (тестовый режім)odtrhnutý  -  одорваный
odtrhnutý  -  одторгнутый
odtrhnutý  -  урватый
odtrhnutie sa  -  одорваня ся
odtrhnúť sa  -  одорвати ся
odtrhnúť  -  одорвати
odtrhnúť  -  одторгнути
odtrhnúť  -  урвати
odtrhať  -  одторгати
odtŕhať  -  урывати
odtŕhaný  -  урываный
odtrepať  -  одтрепати
odtok  -  одток
odtoho  -  одтого
odtočiť (okrúhly predmet)  -  одкачати
odtlačok  -  одтиск
odtlačiť  -  одтиснути
odtláčať  -  одтисковати
odtínať  -  одтинати
odtínať  -  одтїняти
odtínaný  -  одтинаный
odtienok  -  одтїнок
odtieniť  -  одтїнити
odtienený  -  одтїненый
odtiecť  -  одтечі
odtiaľ  -  одты
odtiahnúť  -  одтягнути
odťesňovať  -  одтїсняти
odtesniť  -  одтїснити
odtesnený  -  одтїсненый
odteraz  -  однынї
odteraz  -  одтеперь
odtekať  -  одтїкати
odtekanie  -  одтїканя
odtečený  -  одтеченый
odťatý  -  одотнутый
odťatý  -  одтятый
odťať  -  одотнути
odťať  -  одтяти
odtancovať  -  одтанцёвати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.