Русиньскый словничок (тестовый режім)odstrihnúť  -  одстригнути
odstrihnúť  -  одстричі
odstrihať  -  одстригати
odstrihať  -  одстричі
odstrihaný  -  одстриженый
odstreľovať  -  одстрїлёвати
odstreliť  -  одстрїлити
odstrelený  -  одстрїленый
odstrel  -  одстрїл
odstrčiť  -  дрылити
odstrašujúci  -  одстрашуючій
odstrašovať  -  одстрашовати
odstrašiť  -  знеохотити
odstrašiť  -  одстрашыти
odstrašený  -  одстрашеный
odstrašenie  -  знеохочіня
odstraňovať  -  одстранёвати
odstrániť  -  вылучіти
odstrániť  -  одстранити
odstránený  -  одстраненый
odštipovať  -  одщіпляти
odštipovať  -  одщіповати
odštipnúť  -  одщіпнути
odštiepený  -  одщіпеный
odštiepený  -  одщіпленый
odštepiť  -  одщіпити
odstenať  -  одстукати
odšťebovať  -  одщебетати
odstaviť  -  одставити
odstávať  -  одставати
odstavať  -  одставляти
odstávať  -  одстоёвати
odstávanie  -  одставаня
odštátniť  -  одштатнити
odštátnený  -  одштатненый
odstať sa  -  одстати ся
odstáť  -  одстояти
odštartovať  -  одштартовати
odspodu  -  одсподу
odspievať  -  одспівати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.