Русиньскый словничок (тестовый режім)odstrániť  -  одстранити
odstránený  -  одстраненый
odštipovať  -  одщіпляти
odštipovať  -  одщіповати
odštipnúť  -  одщіпнути
odštiepený  -  одщіпеный
odštiepený  -  одщіпленый
odštepiť  -  одщіпити
odstenať  -  одстукати
odšťebovať  -  одщебетати
odstaviť  -  одставити
odstávať  -  одставати
odstavať  -  одставляти
odstávať  -  одстоёвати
odstávanie  -  одставаня
odštátniť  -  одштатнити
odštátnený  -  одштатненый
odstať sa  -  одстати ся
odstáť  -  одстояти
odštartovať  -  одштартовати
odspodu  -  одсподу
odspievať  -  одспівати
odšmariť  -  одшмарити
odšmarený  -  одшмареный
odslúžiť  -  одслужыти
odslúžený  -  одслуженый
odsluhovať  -  одслуговати
odskúšať  -  одскушати
odskrutkovať  -  одскрутковати
odskrutkovať  -  одшрубовати
odškrabovať  -  одшкрябовати
odškrabnúť  -  одшкрябнути
odškrabať  -  одшкрябати
odskok  -  одскок
odškodňovať  -  одшкоднёвати
odškodniť  -  одшкоднити
odškodné  -  одшкодне
odskočiť  -  одскочіти
odskočený  -  одскоченый
odškierať  -  одшкіряти


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.