Русиньскый словничок (тестовый режім)odskákať  -  одскакати
odsievať  -  одсївати
odsielať  -  одсылати
odsielaný  -  одсыпаный
odsídľovať  -  одселяти
odsídliť  -  одселити
odsídlený  -  одселеный
odsiať  -  одсїяти
odsev  -  одсїв
odseknutý  -  одсїченый
odseknúť  -  одсїчі
odsekať  -  одсїкати
odsekať  -  одсїчі
odsekaný  -  одсїченый
odsedieť  -  одсидїти
odsedený  -  одсидженый
odschnúť  -  одсохнути
odsávať  -  одсавати
odsávanie  -  одссаваня
odsalutovať  -  одсалутовати
odsadzovať  -  одсаджовати
odsadnúť  -  одсїсти
odsadiť  -  одсадити
odsadený  -  одсадженый
odsadať  -  одсїдати
odrývať  -  одрывати
odryť  -  одрыти
odrubovať  -  одрубовати
odrúbať  -  одрубати
odrovnať  -  зруйновати
odrovnať  -  одписати (зруйновати)
odrotovať  -  одротовати
odrodiť  -  одродити
odrodilec  -  зрадця
odrodenie  -  одроджіня
odroda  -  одрода
odroda  -  сорта
odroda  -  файта
odrobiť  -  одробити
odrobený  -  одпрацованый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.