Русиньскый словничок (тестовый режім)odrieknutý  -  одреченый
odrieknuť  -  одречі
odriekavý  -  одрїкавый
odriekať  -  одрїкати
odriekanie  -  одрїканя
odriecť  -  одречі
odrhovať  -  очухати
odrhnutie  -  очуханя
odrezok  -  одрїзок
odrezávať  -  одрїзовати
odrezať  -  одрїзати
odretý  -  оддертый
odretý  -  одертый
odregulovať  -  одреґуловати
odredigovať  -  одредіґовати
odreagovať  -  одреаґовати
odreagovanie  -  абреакція
odreagovanie  -  одреаґованя
odrazu  -  одразу
odráziť (lúče, útoky)  -  одбити (лучі, атакы)
odraziť  -  одразити
odrazený  -  одраженый
odrazenie  -  одражіня
odrážateľ  -  одражатель
odrážať (lúče, útoky)  -  одбивати (лучі, атакы)
odrážať  -  одражати
odrážaný (lúč, útok)  -  одбиваный (луч, атак)
odrážanie (lúč, útok)  -  одбиваня (луч, атак)
odraz  -  одраз
odrastok  -  одросток
odrastený  -  одроснутый
odrastenejší  -  одростлїшый
odrastať  -  одростати
odrásť  -  одроснути
odrapotať  -  одрапотати
odrapotaný  -  одрапотаный
odraportovať  -  одрапортовати
odradzovať  -  одраджовати
odradiť  -  знеохотити
odradiť  -  одрадити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.