Русиньскый словничок (тестовый режім)odrazený  -  одраженый
odrazenie  -  одражіня
odrážateľ  -  одражатель
odrážať (lúče, útoky)  -  одбивати (лучі, атакы)
odrážať  -  одражати
odrážaný (lúč, útok)  -  одбиваный (луч, атак)
odrážanie (lúč, útok)  -  одбиваня (луч, атак)
odraz  -  одраз
odrastok  -  одросток
odrastený  -  одроснутый
odrastenejší  -  одростлїшый
odrastať  -  одростати
odrásť  -  одроснути
odrapotať  -  одрапотати
odrapotaný  -  одрапотаный
odraportovať  -  одрапортовати
odradzovať  -  одраджовати
odradiť  -  знеохотити
odradiť  -  одрадити
odradený  -  одрадженый
odradenie  -  знеохочіня
odrábať  -  одрабляти
odrábaný  -  одрабляный
odrábanie  -  одрабляня
odpytávať  -  одпрошовати
odpýtať  -  одпросити
odpýtaný  -  одпрошеный
odpýtanie  -  одпрошіня
odpútať sa  -  одорвати ся
odpútať  -  одпутати
odpútaný  -  одорваный
odpútanie sa  -  одорваня ся
odpustky  -  одпусткы
odpustiť si  -  прийти на ласку
odpustiť  -  одпустити
odpustený  -  одпущеный
odpustenie  -  одпущіня
odpúšťať  -  одпущати
odpúšťanie  -  одпущаня
odpust  -  одпуст


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.