Русиньскый словничок (тестовый режім)odrastok  -  одросток
odrastený  -  одроснутый
odrastenejší  -  одростлїшый
odrastať  -  одростати
odrásť  -  одроснути
odrapotať  -  одрапотати
odrapotaný  -  одрапотаный
odraportovať  -  одрапортовати
odradzovať  -  одраджовати
odradiť  -  знеохотити
odradiť  -  одрадити
odradený  -  одрадженый
odradenie  -  знеохочіня
odrábať  -  одрабляти
odrábaný  -  одрабляный
odrábanie  -  одрабляня
odpytávať  -  одпрошовати
odpýtať  -  одпросити
odpýtaný  -  одпрошеный
odpýtanie  -  одпрошіня
odpútať sa  -  одорвати ся
odpútať  -  одпутати
odpútaný  -  одорваный
odpútanie sa  -  одорваня ся
odpustky  -  одпусткы
odpustiť si  -  прийти на ласку
odpustiť  -  одпустити
odpustený  -  одпущеный
odpustenie  -  одпущіня
odpúšťať  -  одпущати
odpúšťanie  -  одпущаня
odpust  -  одпуст
odpudzujúci  -  одпуджуючій
odpudzujúci  -  шкамравый
odpudzovať  -  одпуджовати
odpudzovanie  -  одпуджованя
odpudivý  -  одпудливый
odpudiť  -  одпудити
odpudený  -  одпудженый
odpuchnúť  -  одпухнути


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.