Русиньскый словничок (тестовый режім)odpustky  -  одпусткы
odpustiť si  -  прийти на ласку
odpustiť  -  одпустити
odpustený  -  одпущеный
odpustenie  -  одпущіня
odpúšťať  -  одпущати
odpúšťanie  -  одпущаня
odpust  -  одпуст
odpudzujúci  -  одпуджуючій
odpudzujúci  -  шкамравый
odpudzovať  -  одпуджовати
odpudzovanie  -  одпуджованя
odpudivý  -  одпудливый
odpudiť  -  одпудити
odpudený  -  одпудженый
odpuchnúť  -  одпухнути
odpúchať  -  одпухати
odpružiť  -  одперовати
odprosovať  -  одпрошовати
odprosiť  -  одпросити
odprosený  -  одпрошеный
odprosenie  -  одпрошіня
odprisahnutý  -  одприсягнути
odprisahať  -  заверати ся
odprisahať  -  одприсїгати
odprevádzať  -  одпроваджовати
odprevadiť  -  выпровадити
odprevadiť  -  одпровадити
odprevadiť  -  спровадити
odpredávať  -  одпродавати
odpredať  -  одпродати
odpredaj  -  одпродай
odpravovať  -  одправляти
odpraviteľ  -  одправитель
odpraviť  -  одправити
odpravený  -  одправеный
odpravený  -  одправленый
odpratávať  -  одпрятовати
odpratať  -  одпрятати
odpratať  -  спораїти


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.