Русиньскый словничок (тестовый режім)odpravovať  -  одправляти
odpraviteľ  -  одправитель
odpraviť  -  одправити
odpravený  -  одправеный
odpravený  -  одправленый
odpratávať  -  одпрятовати
odpratať  -  одпрятати
odpratať  -  спораїти
odpraskovať  -  одпрасковати
odprásknuť  -  одпраскнути
odpráskať  -  одпраскати
odprášiť  -  одпорошыти
odprasená  -  опоросена
odpradávna  -  одпрадавна
odpracovaný  -  одпрацованый
odpracovaný  -  одробеный
odpozorovať  -  одпозоровати
odpozerať  -  одпозерати
odpovedenie  -  одповіджіня
odpovedať  -  одповідати
odpovedať  -  одповісти
odpovedaný  -  одповіданый
odpovedaný  -  одповідженый
odpovedajúci  -  адекватный
odpovedajúci  -  одповідный
odpoveď  -  одповідь
odporučiť niečo, niekoho niekomu  -  пораїти
odporučený  -  пораєный
odporučenie  -  пораїня
odporúčať (s dobrým úmyslom)  -  раїти
odporúčať  -  раїти
odporúčať  -  рекомендовати
odporúčaný  -  раєеный
odporúčanie  -  рекомендація
odporovať si  -  спрїчкати ся
odporovať (priečiť sa)  -  перечкати ся
odporovať (kolidovať)  -  колідовати
odporovať (byť v rozpore)  -  контровати
odporovať  -  одмогати ся
odporovať  -  одпоровати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.