Русиньскый словничок (тестовый режім)odebnenie  -  ошалованя
oddychujúci  -  оддыхаючій
oddychovať  -  оддыхати
oddýchnutý  -  выпочінутый
oddýchnuť  -  выпочінути
oddýchnuť  -  оддыхнути
oddýchnuť  -  спочіти
oddych  -  оддых
oddrieť  -  оддерти
oddrapovať  -  оддраповати
oddrapávať  -  оддраповати
oddrapať  -  оддрапати
oddojiť  -  оддоїти
oddojená  -  оддоєна
oddnes  -  одднесь
oddisponovať  -  оддіспоновати
oddiskutovať  -  оддіскутовати
oddiel  -  оддїл
oddiaľovať  -  одаляти
oddialiť  -  одалити
oddialený  -  оддаленый
oddeľovať  -  оддїлёвати
oddeľovať  -  одокремлёвати
oddeľovať  -  розлучати
oddeľovať  -  розлучовати
oddeliť  -  оддїлити
oddeliť  -  одокремити
oddeliť  -  розлучіти
oddelený (separátny)  -  окремый
oddelený  -  екстра (оддїлено)
oddelený  -  оддїленый
oddelený  -  окремый
oddelenie  -  департамент
oddelenie  -  оддїлїня
oddelene (separátne)  -  окремо
oddelene  -  екстра (оддїлено)
oddelene  -  окремо
oddávna  -  здавна
oddávna  -  оддавна
oddávať sa nádeji  -  плекати надїю


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.