Русиньскый словничок (тестовый режім)odbosorovať  -  одбосоровати
odborný  -  одборный
odborný  -  фахівный
odborný  -  фаховый
odborník  -  одборник
odborník  -  фаховець
odbornícky  -  одборницькый
odborníčka  -  одборнічка
odborné zameranie  -  шпеціалізація
odbor  -  бранджа
odbor  -  одбор
odbor  -  фах
odbojný  -  одбойный
odbojár  -  одбоярь
odboj  -  одбой
odbočovať  -  одбочовати
odbočiť  -  одбочіти
odbočený  -  одбоченый
odblokovať  -  одблоковати
odblaňovať  -  одбланёвати
odblaniť  -  одбланити
odblanený  -  одбланеный
odbitý  -  одбитый
odbiť  -  одбити
odbíjať  -  одбивати
odbíjanie  -  одбиваня
odbiehať  -  одбігати
odberateľ  -  одбератель
odberať  -  одберати
odberaný  -  одбераный
odberanie  -  одбераня
odberačka  -  одберачка
odbehnúť  -  одбігнути
odbavovať  -  одбавлёвати
odbaviť  -  одбавити
odbavený  -  одбавеный
odbavený  -  одбавленый
odbaľovať  -  одбалёвати
odbaliť  -  одбалити
odbalený  -  одбаленый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.