Русиньскый словничок (тестовый режім)odbojný  -  одбойный
odbojár  -  одбоярь
odboj  -  одбой
odbočovať  -  одбочовати
odbočiť  -  одбочіти
odbočený  -  одбоченый
odblokovať  -  одблоковати
odblaňovať  -  одбланёвати
odblaniť  -  одбланити
odblanený  -  одбланеный
odbitý  -  одбитый
odbiť  -  одбити
odbíjať  -  одбивати
odbíjanie  -  одбиваня
odbiehať  -  одбігати
odberateľ  -  одбератель
odberať  -  одберати
odberaný  -  одбераный
odberanie  -  одбераня
odberačka  -  одберачка
odbehnúť  -  одбігнути
odbavovať  -  одбавлёвати
odbaviť  -  одбавити
odbavený  -  одбавеный
odbavený  -  одбавленый
odbaľovať  -  одбалёвати
odbaliť  -  одбалити
odbalený  -  одбаленый
óda  -  ода
od malého do veľkého (vek)  -  од мала до велика
od  -  од
octovať  -  оцтовати
octovanie  -  оцтованя
octár  -  оцетник
octár  -  оцтарь
ocot  -  оцет
oco (hovorovo)  -  оцо (говорово)
oco  -  оцо (говорово)
očný maz  -  капра
očný  -  очный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.