Русиньскый словничок (тестовый режім)obyčaj  -  сокаш
obvyklosť  -  звычайный
obvykle  -  векшынов
obvykle  -  звычайно
obvykle  -  обычайно
obvrtieť  -  обвертїти
obvrtený  -  обверченый
obvoziť  -  обвозити
obvoz  -  обвоз
obvodiť  -  обводити
obvod  -  обвід
obvod  -  обвідок
obvod  -  обвод
obvliecť  -  обволочі
obvláčený  -  обволоченый
obviť  -  обвити
obvisnúť  -  обвиснути
obvísať  -  обвисати
obvinúť  -  обвинути
obviňovať (obžalovávať)  -  оскаржати
obviňovať  -  обвинёвати
obviňovať  -  оскаржовати
obviňovanie  -  обвинёваня
obviňovanie  -  обвінёваня
obviniť (obžalovať)  -  оскаржыти
obviniť  -  обвинити
obviniť  -  оскаржыти
obvinený (obžalovaný)  -  оскарженый
obvinený  -  обвиненый
obvinenie (obžalovanie)  -  оскаржыня
obvinenie  -  обвинїня
obvinenie  -  оскаржіня
obvíjať  -  обвивати
obviezť  -  обвезти
obviazať ranu obväzom  -  офайчовати
obviazať ranu  -  зафачовати
obviazať (ranu)  -  забандажовати
obviazať (obväzom)  -  зафачовати
obviazať (obväzom)  -  офачовати
obviazať  -  обандажовати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.