Русиньскый словничок (тестовый режім)obviniť (obžalovať)  -  оскаржыти
obviniť  -  обвинити
obviniť  -  оскаржыти
obvinený (obžalovaný)  -  оскарженый
obvinený  -  обвиненый
obvinenie (obžalovanie)  -  оскаржыня
obvinenie  -  обвинїня
obvinenie  -  оскаржіня
obvíjať  -  обвивати
obviezť  -  обвезти
obviazať ranu obväzom  -  офайчовати
obviazať ranu  -  зафачовати
obviazať (ranu)  -  забандажовати
obviazať (obväzom)  -  зафачовати
obviazať (obväzom)  -  офачовати
obviazať  -  обандажовати
obviazať  -  обвязати
obviazaný obväzom  -  офайчованый
obviazaný (obväzom)  -  офачованый
obviazaný  -  забандажованый
obviazaný  -  обандажованый
obvezený  -  обвезеный
obveštiť  -  обворожыти
obveseľovať  -  обвеселёвати
obveseliť  -  обвеселити
obveselený  -  обвеселеный
obvešať  -  обвішати
obväzovať ranu  -  файчовати
obväzovať  -  бандажовати
obväzovať  -  обвязовати
obväzovanie  -  бандажованя
obväz  -  обвяз
obväz  -  файч
obvariť  -  обварити
obvarený  -  обвареный
obuvný  -  обувный
obuvník (zamestnanie)  -  шустер
obuvník  -  обувник
obuvník  -  шустер
obuvnícky  -  шустерьскый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.