Русиньскый словничок (тестовый режім)občerstviť  -  посвіжіти
občerstvený  -  освіженый
občerstvenie  -  освіжіня
občas  -  зрїдка
občas  -  обчас
občanský  -  обывательскый
občan  -  обыватель
obbozkávať  -  обцїловати
obávať sa  -  бояти ся
obávať sa  -  обавати ся
obava  -  обава
obava  -  страх
obariť sa  -  опарити ся
obárať  -  обарёвати
obar  -  обар
obalovina  -  обаловина
obaľovať  -  обалёвати
obaľovať  -  обвалёвати
obálka  -  копертка
obaliť  -  обалити
obalený  -  обаленый
obalamutiť  -  обаламутити
obalamutiť  -  обалахати
obalamutiť  -  окашлати
obalamutiť  -  ошалити
obalamutený  -  обаламученый
obalamutený  -  ошаленый
obalamutenie  -  ошалїня
obal  -  обал
obaja  -  оба
obabrať  -  обабрати
obabrať  -  окашлати
oáza  -  оаза
o polnoci  -  напівночі
o chvíľu  -  дораз
o  -  о
nymfomanka  -  німфоманка
nymfománia  -  німфоманія
nymfa  -  німфа
nymbus  -  німб


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.