Русиньскый словничок (тестовый режім)obaja  -  оба
obabrať  -  обабрати
obabrať  -  окашлати
oáza  -  оаза
o polnoci  -  напівночі
o chvíľu  -  дораз
o  -  о
nymfomanka  -  німфоманка
nymfománia  -  німфоманія
nymfa  -  німфа
nymbus  -  німб
nuž (veru)  -  вера
nuž (no)  -  но
nutričný  -  нутрічный
nutria  -  нутрія
nutný  -  необыйдительный
nutný  -  потребный
nutkavý  -  обседантный
nútiť  -  вымушати
nútiť  -  змушати
nútiť  -  змушовати
nútiť  -  силовати
nútený (o práci)  -  примусовый (о роботї)
nútený  -  змушеный
nútený  -  мушеный
nútený  -  силованый
nútenie  -  змушаня
nútenie  -  змушованя
nútená práca  -  примусова робота
numizmatika  -  нумізматіка
numizmatik  -  нумізматік
numerovať  -  нумеровати
numero  -  нумеро
numerický  -  нумерічный
numerický  -  чіселный
numerátor  -  нумератор
numerálie  -  нумералії
numeračný  -  нумерачный
numerácia  -  нумерація
nultý  -  нултый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.