Русиньскый словничок (тестовый режім)neodborný  -  неодборный
neodborník  -  необорник
neodborník  -  неодборник
neodborník  -  нефаховець
neodborníčka  -  неодборничка
neodarvinizmus  -  неодарвінізм
neochvejne  -  істо
neochotný  -  неохотный
neochotne  -  нерадо
neochota  -  неохота
neocenený (neohodnotený)  -  неошацованый
neocenený  -  неоцїненый
neočakávaný  -  неочекованый
neobžalovaný  -  необжалованый
neobývaný  -  необываный
neobývaný  -  пустый
neobyčajný  -  надзвычайный
neobyčajný  -  незвычайный
neobyčajný  -  необычайный
neobyčajne  -  надзвычайно
neobvyklý  -  незвычайный
neobvyklosť  -  абнормаліта
neobvyklosť  -  незвычайность
neobutý  -  босый
neobutý  -  необутый
neobrobený  -  необробеный
neobrobený  -  необробленый
neobratný  -  незґрабный
neobrábaný  -  необрабляный
neobrábaný  -  необроблёваный
neobmedzený  -  абсолутістічный
neobmedzený  -  безгранічный
neobmedzený  -  необмедженый
neobmedzený  -  неограніченый
neobmedzene  -  люзом
neobmedzene  -  неогранічено
neoblomný  -  необломный
neoblečený  -  необлеченый
neobjektívny  -  необєктівный
neobjektívnosť  -  необєктівность


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.