Русиньскый словничок (тестовый режім)naznačiť  -  назначіти
naznačený  -  назначеный
nažmýkať  -  нажмыкати
nažmýkaný  -  нажмыканый
nazmieňať  -  назмінёвати
nazmetávať  -  назмітовати
nazmetať  -  назмітати
nazmar (nanič)  -  наніч
nazmar  -  назмар
nazmar  -  нанивоч
nazlupovať  -  назлуповати
nažlto  -  нажовто
nazlostiť sa veľmi  -  стечі ся (чоловік)
nazlostiť sa na niekoho  -  зажерти ся
nazlostiť sa  -  розъїсти ся
nazlostiť  -  назлостити
nazlostiť  -  напудити
nazlostiť  -  розъїсти
nazlostiť  -  уїсти
nazlostený veľmi  -  стеченый (чоловік)
nazlostený  -  їдовитый
nazlostený  -  назлощеный
nazlostený  -  розъїдженый
nazlietať  -  назлїтати
nazlietaný  -  назлїтаный
naživoriť  -  набідовати
naživo  -  нажыво
naživiť  -  нажывити
naživený  -  нажывеный
naživený  -  нажывленый
nažívať  -  нажывати
nažívanie  -  нажываня
nažiť  -  нажыти
nažierať  -  нажерати
nažiaľ  -  нажаль
nazháňať  -  назганяти
nazerať  -  надзерати
nazerať  -  назерати
nazeranie  -  надзераня
nazeranie  -  назераня


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.