Русиньскый словничок (тестовый режім)napozerať  -  напозерати
napozajtra  -  напозавтра
napovedať  -  наповідати
napostiť  -  напостити
naposledy  -  напослїды
nápor  -  напор
nápor  -  тиск
naponosovať  -  напоносовати
naponáhlo  -  напонагло
naponáhlo  -  напохваткы
napomôcť  -  напомочі
nápomocný  -  напомічный
napomínať  -  выпоминати
napomínať  -  ґанчовати
napomínať  -  муштровати
napomínať  -  напоминати
napomínaný  -  муштрованый
napomínanie  -  напоминаня
napomenutý  -  муштрованый
napomenutie  -  доганяня
napomenúť  -  выпомнути
napomenúť  -  муштровати
napomenúť  -  напомнянути
napomenúť  -  напомянути
napomáhať  -  напомагати
napomáhať  -  помагати
napoly  -  напів
napoly  -  наполовину
napoly  -  наполовку
napoly  -  наполы
napoludnie  -  наполідне
napoleonský  -  наполеоньскый
Napoleon  -  Наполеон
napokon  -  наконець
napojiť  -  напоїти
napojený  -  напоєный
nápoj  -  напой
nápoj  -  трунок
napodobniť  -  наподобнити
napodobnenie  -  наподобенина


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.