Русиньскый словничок (тестовый режім)nabaliť  -  напхати (напаковати)
nabalený  -  напакованый
nabalamutiť  -  набаламутити
nabalamutiť  -  наблукати
nabádavý  -  закличный (до дачого)
nabádať na vzburu  -  бунтовати
nabádať (príkazom)  -  змушовати (спонуковати)
nabádať  -  вабити (спонуковати)
nabádať  -  закликати (до дачого)
nabádať  -  наводжати (спонуковати)
nabádať  -  наговорёвати (спонуковати)
nabádať  -  спонуковати
nabádať  -  тягати (спонуковати)
nabádanie na vzburu  -  бунтованя
nabádanie (príkazom)  -  змушованя (спонукованя)
nabádanie  -  ваблїня (спонукованя)
nabádanie  -  закликати (до дачого)
nabádanie  -  наводжаня (спонукованя)
nabádanie  -  наговорёваня (спонукованя)
nabádanie  -  спонукованя
nabádanie  -  тяганя (спонукованя)
nabačovať  -  набачовати
nababrať  -  набабрати
nababraný  -  набабраный
naaranžovať  -  нааранжовати
na zvracanie  -  на зблюваня
na záver  -  насамконець
na základe  -  на основі
na základe  -  на підставі
na začiatok  -  на самый перед
na začiatku  -  на зачатку
na začiatku  -  на початку
na úžitok  -  навжыток
na úvod  -  на зачаток
na úvod  -  на початок
na striedačku  -  на переміну
na striedačku  -  на черьгу
na spadnutie  -  лем-лем не впаде
na seba  -  на себе
na seba  -  на ся


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.