Русиньскый словничок (тестовый режім)miliampér  -  міліампер
milerád  -  з охотов
miléniový  -  міленіовый
milenecký  -  любовный
milenecká dvojica  -  пара залюбленых
milenec  -  любый
milenec  -  милый
milejší  -  милїшый
miláčik  -  голубок (ословлїня)
miláčik  -  любый
miláčik  -  милый
miláčik  -  рыбка (ословлїня)
miláčik  -  сонечко (ословлїня)
míľa  -  міля
mikrováha  -  мікровага
mikrotelefón  -  мікротелефон
mikrosvet  -  мікросвіт
mikroštruktúra  -  мікроштруктура
mikroskop  -  мікроскоп
mikrorajón  -  мікрорайон
mikroprocesor  -  мікропроцесор
mikroorganizmus  -  мікроорґанізм
mikrón  -  мікрон
mikrokozmos  -  мікрокозмос
mikroklíma  -  мікроклімат
mikrofón  -  мікрофон
mikrofilm  -  мікрофілм
mikroelektronika  -  мікроелектроніка
mikrobus  -  мікробус
mikrobiológia  -  мікробіолоґія
mikrobiálny  -  мікробіалный
mikrób  -  мікроб
Miková  -  Микова
mihotať sa  -  миґотати ся
mihotanie  -  миґотаня
mihotanie  -  фірьканя
mihom  -  вокамнґнїню
mihom  -  миґцём
mihnúť sa  -  миґнути ся
mihnúť sa  -  перьхнути


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.