Русиньскый словничок (тестовый режім)mihotanie  -  миґотаня
mihotanie  -  фірьканя
mihom  -  вокамнґнїню
mihom  -  миґцём
mihnúť sa  -  миґнути ся
mihnúť sa  -  перьхнути
mihať sa  -  миґати ся
mihať sa  -  перьхати
mihať sa  -  фірькати
mihanie  -  фірьканя
mihalnica  -  павучайка
migrovať  -  міґровати
migrovať  -  переміщовати ся (міґровати)
migrovať  -  переселёвати ся (міґровати)
migréna  -  міґрена
migrácia  -  міґрація
migrácia  -  переміщованя ся (міґрація)
migrácia  -  переселёваня ся (міґрація)
miestopisný  -  топоґрафічный
miestopis  -  топоґрафія
miestodržiteľ  -  ґувернер
miesto v potoku, kde tečie voda v silnom prúde  -  обаранкы
miesto v potoku, kde nezamŕza voda  -  духовина
miesto v potoku, kde nezamŕza voda  -  теплиня
miesto na sedenie  -  місце на сїджіня
miesto na sadenie kapusty  -  капустянкы
miesto na nakladanie  -  ладовня
miesto na močenie konope  -  мочіло
miesto na kŕmenie divých vtákov a zvierat  -  жеровиско
miesto na konci  -  конча
miesto na konci  -  кончіна
miesto kde bola jama na zemiaky alebo kapustu  -  ґрібиско
miesto dopadu vody vo vodopáde  -  кулубань
miesto (plošné)  -  пляц
miesto (namiesto)  -  місто
miesto  -  місце
miestny  -  локалный
miestny  -  містный
miestny  -  місцёвык
miestny  -  областный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.