Русиньскый словничок (тестовый режім)implantačný  -  імплантачный
implantácia  -  імплантація
impertinentný  -  імпертінентный
impertinencia  -  імпертіненція
impersonálny  -  імперсоналный
impérium  -  імперія
imperiálny  -  імперіалный
imperializmus  -  імперіалізм
imperialista  -  імперіаліста
imperiál  -  імперіал
imperfekt  -  імперфект
imperátorka  -  імператорка
imperátor  -  імператор
imperatívny  -  імператівный
imperatív  -  імператів
imobilný  -  імобілный
imitovať  -  імітовати
imitovať  -  наподобнёвати (імітовати)
imitátor  -  імітатор
imitácia  -  імітація
imigrantský  -  іміґрантьскый
imigrantský  -  пришляцькый (іміґрантьскый)
imigrant  -  іміґрант
imigrant  -  пришляк (іміґрант)
imigrácia  -  іміґрація
imigrácia  -  пришляцтво (іміґрація)
imidž  -  імідж
imelo  -  імело
imejl  -  імейл
imbecilnosť  -  імбецілность
imbecil  -  імбеціл
imatrikulovať  -  іматрікуловати
imatrikulačný  -  іматрікулачный
imatrikulácia  -  іматрікулація
imaginárny  -  імаґінарный
imaginácia  -  імаґінація
im  -  їм
iluzórny  -  ілузорный
iluzionizmus  -  ілузіонізм
iluzionista  -  ілузіоніста


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.