Русиньскый словничок (тестовый режім)imitátor  -  імітатор
imitácia  -  імітація
imigrantský  -  іміґрантьскый
imigrantský  -  пришляцькый (іміґрантьскый)
imigrant  -  іміґрант
imigrant  -  пришляк (іміґрант)
imigrácia  -  іміґрація
imigrácia  -  пришляцтво (іміґрація)
imidž  -  імідж
imelo  -  імело
imejl  -  імейл
imbecilnosť  -  імбецілность
imbecil  -  імбеціл
imatrikulovať  -  іматрікуловати
imatrikulačný  -  іматрікулачный
imatrikulácia  -  іматрікулація
imaginárny  -  імаґінарный
imaginácia  -  імаґінація
im  -  їм
iluzórny  -  ілузорный
iluzionizmus  -  ілузіонізм
iluzionista  -  ілузіоніста
ilúzia  -  ілузія
ilustrovať  -  ілустровати
ilustrovaný  -  ілустрованый
ilustrátor  -  ілустратор
ilustratívny  -  ілустратівный
ilustračný  -  ілустрачный
ilustrácia  -  ілустрація
iluminátor  -  ілумінатор
iluminačný  -  ілуміначный
iluminácia  -  ілумінація
ílovitý  -  іловитый
Ilona  -  Ілона
Iliada  -  Іліада
ilegálny  -  ілеґалный
íl  -  іл
ikra  -  ікра
ikonostas  -  іконостас
ikonopisec  -  іконописець


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.